Czynności notarialne

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki lub stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, natomiast informacji dotyczących czynności udzielamy także w języku angielskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.

Poniżej prezentujemy katalog czynności notarialnych, podzielony ze względu na podstawowe gałęzie prawa. Wyrażamy nadzieję, że okaże się on pomocny przy określeniu wymaganej przez prawo formy dla czynności, której pragnie się dokonać:


PRAWO NIERUCHOMOŚCI:

PRAWO SPADKOWE:

PRAWO RODZINNE:

PRAWO HANDLOWE:

PRAWO MORSKIE:

Kodeks Morski wymaga notarialnego poświadczenia podpisów w przypadku:

INNE CZYNNOŚCI: