Wykaz dokumentów

Gdy do czynności stają osoby fizyczne, notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności notarialnej, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów:

W przypadku osób prawnych identyfikacja następuje na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku występowania w roli pełnomocnika niezbędne jest stosowne pełnomocnictwo.

Dane stron potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej są następujące:

W przypadku osób prawnych:

Niezbędne dokumenty do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron powinny być dostarczone wcześniej do kancelarii, przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wykazem dokumentów (plik .pdf). W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Spółki prawa handlowego prosimy o kontakt mailowy z podaniem rodzaju żądanej czynności notarialnej, jej miejsca i proponowanego terminu, a bezzwłocznie odeślemy informacje o niezbędnych danych i dostępności czasowej.