Opłaty

Za dokonane czynności notarialne w kancelarii można płacić także przy użyciu karty debetowej lub kredytowej. W celu wyliczenia indywidualnej opłaty dla Państwa czynności bardzo prosimy o telefon lub wiadomość mailową (zawierającą wszelkie szczegóły dotyczące przedmiotu umowy).

Taksa notarialna

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego stawki maksymalne określa:

Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (tzw. VAT), przekazywany przez notariusza organom podatkowym.

Podatki

Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

Opłaty sądowe

Notariusz pobiera należne opłaty sądowe na podstawie: